Phương châm cơ bản của ISMS

Khái niệm cơ bản

Công ty cổ phần Grooovyware là nơi đưa ra những giải pháp kĩ thuật khả dụng tiên tiến nhất để trở thành những chuyên viên thân thiết của khách hàng.。
Chúng tôi tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ an toàn các thông tin quan trọng của mọi đối tượng khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp.
Để cung cấp các giải pháp đạt được niềm tin từ khách hàng, chúng tôi đặt việc bảo vệ sự nghiệp hoạt động làm trung tâm,tích cực theo đuổi an ninh dựa trên phương châm đề ra cũng như thực hiện nghiêm túc các cam kết.

Phương châm cơ bản

Chúng tôi, được bố trí ở vị trí trung tâm của hoạt động bảo mật thông tin kinh doanh,sẽ cố gắng hết sức mình để duy trì và cải thiện an ninh thông tin trong tất cả các nhân viên và các công ty đối tác.
Chúng tôi,đối với những thông tin quan trọng của khách hàng bị đánh cắp, sẽ cố gắng khôi phục và đảm bảo an ninh thông tin sau đó một cách toàn diện nhất.
Chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ mới nhất, an toàn nhất hứa hẹn sẽ phát triển nhanh chóng trong ngành công nghệ cạnh trang khốc liệt này.
Chúng tôi, để thực hiện việc cải tổ,duy trì của an ninh thông tin nên đã thực hiện xác lập ISMS,giảm thiểu triệt để rủi ro,tuân thủ các quy định pháp luật thay đổi liên tục.

Ban hành ngày 12/05/2011
Cải chính ngày 6/12/2011
Công ty cổ phần Grooovyware
Chủ tịch hội đồng quản trị: Takahashi Hiroyuki

Mục đích của an ninh thông tin

Để cải thiện và nâng cao tình trạng an ninh thông tin, khách hàng phải xác định ngay biện pháp cũng như hành động nhanh chóng. Nắm được tâm lý đó, chúng tôi hy vọng khách hàng hãy thử cảm nhận sự khác biệt và tin tưởng khi sử dụng phần mềm quản lý hệ thống ISMS ngay hôm nay!
Trong trường hợp phát sinh vấn đề an ninh thông tin tài sản, phải điều tra ngay lập tức nguyên nhân đó, tìm ra đối sách nhanh chóng bao gồm cả việc tái phát sinh,hành động thực tiễn, nỗ lực để giải quyết một cách nhanh chóng bằng hệ thống ISMS để giảm thiểu thiệt hại.
Không được bỏ bê nhiệm vụ chú ý hàng ngày đối với tài sản thông tin về việc xâm nhập trái phép, rò rỉ, thay đổi, hủy hoại, mất mát, trộm cắp hoặc sử dụng trái phép tài sản thông tin!

Lên đầu trang